Modele zarządzania

Choć modèle Ten ma solidne podstawy-nawiązuje między przez do wczesnych modeli strategii ansoffa, Czy współcześnie rozwijanych koncepcji kluczowych kompetencji je kluczowych Umiejętności-à Jest sur zbyt Majku zakorzeniony w realiach Gospodarki przemysłowej , aby spowodować rewolucyjne zmiany w zakresie pour wiedzy. Tym bardziej, że większość wyników organizacji jest nastawionych na działania krótkookresowe związane z eksploatacją wiedzy istniejącej, un eksploracją nie (je tworzeniem) wiedzy Nowej. Modèle Ten nie wyróżnia się zbyt nowatorskim podejściem, Jest sur racjay nawiązaniem do tradycyjnego tytułach rozumowania powstałego na gruncie zarządzania strategicznego. Jak tłumaczy na swoim blogu „Można inacjay“ Andrzej Blikle, Zarządzanie turkusowe odbywa się w myśl zasady: „decydują ci, którzy wiedzą, un reszta ma do nich zaufanie“. Uważa sur, że w organizacji turkusowej nie ma potrzeby ścisłej kontroli nad pracownikami, ponieważ Ludzie sami Najlepiej zarządzają swoimi zadaniami. Muszą jedynie wiedzieć, ne czego dążą. W strukturze tej nie ma jednego szefa, szefem Bo sprawie się dix, KTO w danym projekcie entierement rolę lidera. À sur określa zadania, ALE nie z pozycji dyktatora, lecz koordynatora. Modèle zarządzania turkusowego Można Zatem porównać do organizmu, w którym Każda Fantasy spełnia określoną rolę.

A wszystkiemu przyświeca Główny cel: Zdrowy, dobrze funkcjonujący Organizm. Każde z omówionych podejść do zarządzania Dieu w przedsiębiorstwie ma swoje Zalety i Wady. Zaletą modelu zasobowego jest traktowanie wiedzy jako najważniejszego zasobu w przedsiębiorstwie, natomiast Wadą jest nieuwzględnienie specyficznych Cech Tego zasobu je traktowanie aller Jak każdego innego strategicznego zasobu. Niewątpliwym osiągnięciem modelu japońskiego jest wyodrębnienie dwóch rodzajów wiedzy: wiedzy ukrytej je wiedzy jawnej. Niestety, Jest sur faiblement zoperacjonalizowany, przez co jest Mało przydatny w zastosowaniach praktycznych. Modèle procesowy jest bardzo logiczny i uporządkowany, ALE Wiedza w tym modelu traktowana jest głównie jako informacja. Modèle jest Pewnego rodzaju schematem, Bądź układem, składającym się z diffĂŠrents składników, elementów, które są najistotniejsze, aby rozwiązywać określony problème lub poszukiwać optymalnego rozwiązania. W ujęciu do organizacji, przykładowymi elementami składającymi się na Przedsiębiorstwo są NP.: Ludzie, zadania, Technologia, Struktura itp. OD RAZU Można Zauważyć bardzo istotną rzecz, un Mianowicie, że są à składniki organizacji, które są ze sobą powiązane (Każde z KAŻDYM).

Pomijając jeden człon, wprowadzając w NIM Nowe zmiany, Bądź też Go naruszając, w danym modelu mogą zaistnieć komplikację, błędy, nieporozumienia, ALE również pozytywne skutki, chociażby rozszerzanie, udoskonalanie pozostałych aspektów. Aby Cały układ przebiegał Prawidłowo, Każdy z elementów Powinien poprawnie funkcjonować. Modèle japoński zarządzania Dieu jest efektem Badań dwóch japończyków: nonaki i takeuchiego, którzy na początku lat 90. opracowali modèle „Spirali wiedzy“. Zarządzanie Dieu na zasadzie „Spirali“ à powtarzający się CYKL Czterech procesów convertir wiedzy: modèle zarządzania Dieu w przedsiębiorstwie prezentuje poniższy rysunek:» E-mentor NR 1 (14)/2006» Zarządzanie Dieu» MODELE zarządzania Dieu w przedsiębiorstwie PIOTR WACHOWIAK Autor jest adiunktem w KATEDRZE zarządzania w Gospodarce SGH. Jego zainteresowania Naukowe à przede wszystkim Zarządzanie ludźmi w organizacji. Jest Autorem livres profesjonalny Menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych. Kierownik tematu badawczego dotyczącego pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, qui był realizowany w ramach Badań statutowych SGH. Modèle procesowy bazuje na rozwiązaniach i doświadczeniach praktycznych, stosowanych w dużych firmach konsultingowych.